header
ДОБРО ДОШЛИ У НАШУ ШКОЛУ!

Почеци

Основна школа „Коста Војиновић” основана је решењем СО Подујево бр.14-13 18.маја 1994. године и уписана у судски регистар код Окружног привредног суда у Приштини решењем бр. 389/94.

Стални задатак

Ми стимулишемо ученике, планирамо адекватну контролу часова, као и корекције у плану и организацији, уколико се примети да су оне потребне.

Анализа и унапређење

Вршимо сталну анализу резултата, утврђујемо слабости и мере којима их отклањамо, правовремено планирамо наставу и одређујемо стратегију унапређивања.

УСПЕШАН РАД НАШЕ ШКОЛЕ

ЈЕДИНСТВО КОЈЕ НАС ОДРЖАВА

Наши наставници заснивају наставни процес на програмима учења оријентисаним на сваког ученика, према њиховим претходно утврђеним потребама и интересовањима.

Индивидуални програми рада, које реализујемо у нашој школи,  у потпуности се одмеравају према способностима и другим могућностима и интересовањима сваког ученика.

Ми креирамо околности у којима задаци мобилишу ученике да уче оно што нису научили, а не да троше снагу на оне садржаје којима су већ овладали.

Пројекат за успостављање националне платформе за превенцију и сузбијање насиља у школама под називом „Чувам те“. 

година постојања
0
наставника
0
ученика
0

Oсновна школа „Коста Војиновић” у Подујеву основана је решењем СО Подујево, бр. 14-13 од 18. маја 1994. године и уписана у судски регистар код Окружног привредног суда у Приштини, решењем бр. ФИ 389/94. од 08. фебруара 1994. године, ради основног образовања и васпитања деце у осмогодишњем трајању на територији града.

Седиште школе је у Подујеву у улици Светосавска бб, а од школске 1999/2000 године у улици Топличка 14 у Куршумлији.

 

Позовите нас

+381 27 385 827

Пишите нам

skola.kostavojinovic@gmail.com

Факс

+381 27 385 827

Scroll to Top